Regionalna zajednica preduzetnika

Radi usaglašavanja zajedničkih interesa i predlaganje mera za poboljšanje uslova poslovanja i ekonomskog položaja preduzetnika, u Komori je obrazovana Regionalna zajednica preduzetnika.  

Članovi Zajednice su:
Preduzetnici- članovi Opštih udruženja preduzetnika.

Organi Zajednice su:
Skupština i predsednik Zajednice.
Skupština Zajednice razmatra pitanja iz delokruga Zajednice, utvrđuje mišljenja, stavove i predloge i donosi zaključke u vezi sa položajem i poslovanjem preduzetnika Opštih udruženja i radom Zajednice.

Predsednik Zajednice preduzetnika: Radisav Marjanović, član Opšteg udruženja preduzetnika opštine Čačak,vlasnik, galerije "ART-galerija M"-Čačak

Potpredsednici Zajednice preduzetnika:

1. Graca Rifat, član Opšteg udruženja preduzetnika opštine Novi Pazar, “Gracijani” –Novi Pazar

2. Ljubisav Damjanović,član Opšteg udruženja preduzetnika opštine Gornji Milanovc, „Damjanović“-G. Milanovac