Aktivnosti

Na fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu 28.novembra 2017.godine, održan je skup pod nazivom „Nauka u susret privredi“.

 

   U okviru info dana "Programi Evropske unije za mala i srednja preduzeća", u Privrednoj komori Srbije - RPK Moravičkog i Raškog upravnog okruga u Kraljevu, 15. novembra, predstavljeni su EU programi i finansijski instrumenti za podršku malim i srednjim preduzećima (COSME i horizont 2020) i mogućnosti za njihovu primenu u Srbiji, kao i usluga Evropske mreže preduzetništva koje olakšavaju pristup ovim programima.

PKS - RPK Kraljevo organizuje obuku za profesionalne upravnike zgrada koja će trajati 7 dana, odnosno, 50 školskih časova. Cilj stručne obuke je osposobljavanje i priprema za polaganje stručnog ispita radi sticanja licence za poslove u oblasti profesionalnog upravljanja zgradama a na osnovu člana 52. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (“Službeni glasnik RS“ br.104/2016). Obuka će se održati u dane 24,25,26,27. novembra i 1,2. i 3. decembra 2017.

Privrеdnа kоmоrа Srbiје u sаrаdnji sa Sаvеzоm rаčunоvоđа i rеvizоrа Srbiје organizuje seminar ne temu: PDV еvidеnciје, prеglеd оbrаčunа PDV.

Projekаt Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships finansiran sredstvima Europske unije iz Erasmus+ programa, okuplja...

U  Privrednoj komori Srbije, Regionalnoj privrednoj komori Moravičkog i Raškog upravnog okruga, u četvrtak, 19. oktobra održana je Druga sednica Parlamenta privrednika.

Izložba čačanske privrede održana je 10.10.2017.godine u hotelu Morava u Čačku. Manifestaciju je organizovalo Udruženje poslovnih žena ,,Nadežda Petrović” iz Čačka uz podršku Razvojne agencije Srbije, kroz projekat ,,Izgradnja kapaciteta ženskog i omladinskog preduzetništva na lokalnom nivou”. Logističku podrški izložbi pružili su grad Čačak i Regionalna privredna komora Moravičkog i Raškog upravnog okruga. 

Preduzetnice iz Čačka, „UPŽ „Nadežda Petrović“ uz podršku Centra kompetencije za žensko preduzetništvo PKS RPK Moravičkog i Raškog uprvnog okruga, boravile su u studijskoj poseti u gradu Valaške Mezeriči, Republika Češka u periodu od 03. do 07. oktobra ove godine i tom prilikom u RPK Zlin obavljeni su bilateralni razgovori sa članicama UPŽ Republike Ćeške.

Projekat 3D Plus- Oodržane obuke o 3D Tehnologijama, menadžmentu kvaliteta i izvoznom marketingu

U okviru projekta „Podizanje konkurentnosti lanca vrednosti u proizvodnji plastičnih proizvoda“ – 3D Plus, 08. 12. i 13.septemra 2017.godine održane su obuke koje su obuhvatale pet modula:

RPK Moravičkog i Raškog okruga O.J. Čačak organizovala je 22. 08. 2017- godine majstorsku radionicu pod nazivom “Kako da uvećate profit a smanjite marketing budžet”, namenjenu  malim i srednjim preduzećima i radnjama.