Kontakt

Ul. Omladinska 2, 36000 Kraljevo, Republika Srbija
tel: +381 36 334-655; 331-711 fax: +381 36 331-010
e-mail: kraljevo@komora.net

Organizaciona jedinica Čačak

Skadarska 15, 32 000 Čačak
tel: +381 (0) 32 343 085
e-mail: pkca@eunet.rs ili gor.tanaskovic@gmail.com

 

Organizaciona jedinica Novi Pazar
28.Novembra (Kula) 36 300 Novi Pazar
tel: +381 (0) 20 312 631
e-mail: nusko.licina@gmail.com