PREDSTAVLJENI PROGRAMI EU ZA PODRŠKU MSP

   U okviru info dana "Programi Evropske unije za mala i srednja preduzeća", u Privrednoj komori Srbije - RPK Moravičkog i Raškog upravnog okruga u Kraljevu, 15. novembra, predstavljeni su EU programi i finansijski instrumenti za podršku malim i srednjim preduzećima (COSME i horizont 2020) i mogućnosti za njihovu primenu u Srbiji, kao i usluga Evropske mreže preduzetništva koje olakšavaju pristup ovim programima.

   U uvodnom obraćanju v.d.direktor Zvonko Tufegdžić je istakao značaj programa Evropske unije za podršku MSP i naglasio da PKS-Regionalna privredna komora Kraljevo učestvuje u evropskom projektu EP4A koji se realizuje u okviru programa Erazmus+. Praksa je pokazala da će projekat doprineti povećanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz povećanje kvaliteta radne snage i povećanje zapošljivosti  buduće radne snage nastalih  usled bolje saradnje između škola i preduzeća.

   Program za istraživanje i inovacije horizont 2020 (InnovFin) namenjen je prevashodno naučnim ustanovama i preduzećima sa inovativnim programima i proizvodima, veoma je zahtevan od samog početka kada se kreće sa izradom projekta gde je neophopdna pomoć stručnih timova a tek onda se ulazi u konkurenciju sa velikim evropskim firmama, rekao je redovni profesor Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo dr Zlatan Šoškić, fakulteta koji već godinama aplicira, dobija i korista ova podsticajna sredstva.

   Govoreći iz ličnog iskustva, Šoškić je poručio da privrednici pri izradi projekta treba isključivo da koriste usluge institucija sistema, bez obzira na sve njihove nedostatke, gde primarnu ulogu imaju Ministarstvo za prosvetu i nauku i Privredna komora Srbije.

   Predstavnik Unikredit banke je učesnike Info dana informisao da u okviru programa COSME Unikredit banka ima kreditnu liniju koja malim i srednjim preduzećima omogućava finansiranje pod povoljnim uslovima, sa dužim rokom otplate i bez hipoteke kao sredstva obezbeđenja.

   Učesnici su informisani i o osnovnim aktivnostima Evropske mreže preduzetništva (ENN) u Srbiji koje se odnose na pružanje informacija o poslovanju na EU tržištu, povezivanje MSP sektora u Srbiji sa predzećima iz EU i susednih zemalja, organizacijom međunarodnih poslovnih susreta i poseta kompanijama u inostranstvu.