Održan skup “Nauka u susret privredi”

Na fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu 28.novembra 2017.godine, održan je skup pod nazivom „Nauka u susret privredi“.

 

Skup su organizovali Privredna komora Srbije-Regionalna privredna komora Moravičkog i Raškog upravnog okruga i Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu.

 

Cilj skupa je bio informisanje privrednih subjekata o uslugama koje Fakultet pruža i  uspostavljanje čvršće saradnje Fakulteta i privrednih subjekata, kao i iznalaženje novih oblika saradnje koji će kroz izradu diplomskih radova i obavljanje praktične nastave na osnovnim i master studijama, doprineti sticanju znanja i veština diplomanata prema potrebama privrede.

 

Nakon pozdravne reči dekana prof.dr Mila Savkovića i v.d. direktora RPK Kraljevo Zvonka Tufegdžića, putem video filma predstavljene su usluge centara Fakulteta. Prisutni privrednici su imali prilike da se upoznaju sa istraživačkim radom i uslugama namenjenih privredi: usluge projektovanja, reverznog inženjeringa,proizvodnje prototipova, kontrole kvaliteta, eksperimentalnih i simulacionih ispitivanja kao i obuke i savetovanja. Predstavljeni su :

  • Laboratorija “3D Impuls”

  • Laboratorija za akustička ispitivanja

  • Centar za automatsko upravljanje i fluidnu tehniku

  • Centar za građevisku i transportnu mehanizaciju

  • Centar za železnička vozila

  • Centar za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine

  • Centar za spajanje i ispitivanje materijala

    U okviru Skupa, Ivana Marković, rukovodilac projekta EP4A, je predstavila projekat Erazmus+programa EU: UKLjUČITE SE U EVROPSKO PARTNERSTVO ZA STRUČNU PRAKSU U PREDUZEĆIMA, koji ima za cilj promovisanje stručne prakse, a jedan od očekivanih rezultata je  i povećanje  konkurentnost malih i srednjih preduzeća na državnom i evropskom nivou kao rezultat većeg kvaliteta i zapošljivosti buduće radne snage nastalih usled bolje saradnje između Naučno-obrazovnih institucija i preduzeća.