Дани отворених врата са Пореском управом РС

Привредна комора Србије је у сарадњи са Пореском управом Републике Србије, на основу Споразума о сарадњи који је закључен 2016. године између ове две институције, започела активности под називом ''Дани отворених врата са Пореском управом Републике Србије“.

Први у низу скупова одржан је јуче у Краљеву за привреднике Моравичког и Рашког управног округа.

На скупу су представници Пореске управе, Радмила Петковић и Марина Вуловића из Сектора за пружање услуга пореским обвезницима и едукацију, презентовале измене пореских прописа усвојене у  децембру прошле године као и актуелности из надлежности рада Пореске управе од значаја за пореске обвезнике. У циљу едукације и промоције коришћења пословних информација и пружања подршке за унапређење и развој пословања привредних субјеката, госпођа Олга Вукобрат, директор Пореске управе - филијале Краљево, информисала је присутне о публикацијама, услугама и електронском сервису Пореске управе.

У оквиру дискусије привредници су имали прилику да са представницима Пореске Управе разговарају о проблемима са којима се сусрећу у редовном пословању и добију одговоре на постављена питања из делокруга рада Пореске управе.

Представници Привредне коморе Србије су информисали присутне о успешно реализованим иницијативама које је ПКС до сада упутила Министарству финансија на захтев пословне заједнице. Такође, учесници скупа су информисани да своје предлоге и сугестије за измену пореских прописа могу доставити Привредној комори Србије, као и да изнесу предлоге и сугестије које ће допринети унапређењу пословног амбијента.

 

У циљу едукације пореских обвезника, као и разјашњења пореских ситуација са којима се пословна заједница сваконевно сусреће, сарадња Привредне коморе Србије и Пореске управе ће се наставити и у наредном периоду. Следећи стручни скуп на ову тему ће се одржати у Ужицу, 28. фебруара 2018. године.