Obaveštenje o ispitnom roku za polaganje ispita za sticanje licence za zvanje profesionalnog upravnika

Obaveštavmo Vas da ispitni rok za polaganje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika počinje 22. maja 2018. godine, kada će biti održan pismeni deo ispita. Prijave se podnose elektronskim putem, putem linka https://usluge.pks.rs/#!/app/notuserbpmreq ili poštom na adresu: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE,  Komosija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd.
Rok za podnošenje prijava sa kompletnom dokumentaicom je 12. maj 2018. godine.
Pored obaveštenja o ispitnom roku dostavljamo link za prijavu.