Error message

  • Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in include_once() (line 1374 of /home/rpkk/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 579 of /home/rpkk/public_html/includes/menu.inc).

Profesionalni upravnici zgrada

Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“ br. 104/2016), kojim se ustanovljava profesija profesionalnog upravnika, Privredna komora Srbije dobila je ovlašćenja da ustanovljava i vodi registar profesionalnih upravnika, dostupan na portalu Komore, organizuje polaganje ispita za profesionalnog upravnika, izdaje i oduzima licence, utvrđuje prava, dužnosti i etičke norme ponašanja u obavljanju ove delatnosti.

PKS je takođe nadležna da organizuje sudove časti za utvrđivanje povreda profesionalnih standarda i normativa (profesionalne odgovornosti), kao i za izricanje mera za te povrede.

Polaganje ispita za profesionalne upravnike zgrada

Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela, a polažu se četiri oblasti koje su predviđene Pravilnikom o program ispita i načinu polaganja ispita, uslovima za sticanje i oduzimanje licence za profesionalnog upravnika i sadržini registra profesionalnih upravnika.

Ispit se polaže pred Komisijom, koju čine predsednik Komisije i četiri člana, odnosno ispitivača, po jedan iz svake tematske oblasti.

Pismeni deo ispita ima 40 pitanja, odnosno po deset za svaku tematsku oblast.

Ukupan broj bodova na pismenom delu ispita je 100. Kandidat je položio pismeni deo ispita ukoliko je ostvario najmanje 70 bodova, odnosno po 70% u svakoj tematskoj oblasti.

Usmeni deo ispita polaže kandidat koji je prethodno položio pismeni deo. Usmeni deo ispita ima najmanje po 3 pitanja iz svake tematske oblasti . Kandidat je položio usmeni deo ispita ukoliko je položio svaku tematsku oblast, odnosno tačno odgovorio na najmanje dva pitanja iz svake tematske oblasti.

Kandidat koji je položio pismeni deo ispita, a nije položio usmeni, odnosno jednu tematsku oblast na usmenom delu ispita, u prvom narednom ispitnom roku polaže samo usmeni deo, odnosno tematsku oblast koju nije položio.

Komisija daje ocenu ispita na osnovu ukupnog rezultata sa pismenog i usmenog dela. Skala uspešnosti na ispitu je dvostepena - „položio“ ili „nije položio“.

Postupak izdavanja licence i upisa u registar

Uslovi za sticanje licence za obavlјanje poslova profesionalnog upravnika su da lice ima najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i da položi ispit za profesionalnog upravnika.

Zahtev za izdavanje licence i upis u registar možete preuzeti OVDE ili u pisarnici Privredne komore Srbije, Resavska 15, Beograd.

Pored uredno popunjenog zahteva za izdavanje licence i upis u registar, potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju:

  • dokaz da lice nije osuđivano pravnosnažnom odlukom na kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim ili nepodobnim za obavlјanje poslova profesionalnog upravnika, u kome je navedena svrha izdavanja, ne stariji od mesec dana od dana dostavlјanja zahteva - u originalu ili overenoj fotokopiji
  • dokaz o položenom ispitu za profesionalnog upravnika
  • original ugovora o osiguranju od profesionalne odgovornosti sa periodom važenja od najmanje tri godine. Potrebno je da godišnja suma osiguranja za ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti iznosi najmanje 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti
  • dokaz o uplati naknade za izdavanje licence

Zahtev i prateća dokumentacija za izdavanje licence i upis u registar se podnose elektronskim putem, na ovom portalu ili u papirnom obliku, lično ili preporučenom poštom na adresu Privredna komora Srbije, Resavska 15, Beograd.

Ukoliko se zahtev i prateća dokumentacija podnose elektronskim putem, neophodno je da dokaz da lice nije osuđivano i original ugovora o osiguranju od profesionalne odgovornosti budu dostavljeni u papirnom obliku.

Kontakt za sve dodatne informacije - telefon 0800 808 809, el. adresa bis@pks.rs