Error message

  • Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in include_once() (line 1374 of /home/rpkk/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 579 of /home/rpkk/public_html/includes/menu.inc).

KONTINUIRANO USAVRŠAVANJE U 2019. GODINI U RPK KRALJEVO

U Regionalnoj privrednoj komori Kraljevo će biti organizovane obuke za kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju za 2019.godinu, po sledećem rasporedu: RASPORED ZA KONTINUIRANO USAVRŠAVANJE U 2019. GODINI U RPK KRALJEVO. Prijavljivanje se vrši elektronskim putem na sajtu Privredne komore Srbije, putem linka  klikom na  Prijava za određenu temu.

U skladu sa tačkom 16. Odluke o  sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 38/2015 i 11/2017 – u daljem tekstu: Odluka), Ovlašćeni posrednici i ovlašćeni zastupnici u osiguranju  dužni da se profesionalno usavršavaju  najmanje 15 časova  u kalendarskoj godini u kojoj obavljaju poslove posredovanja u osiguranju,  odnosno zastupanja u osiguranju. Takođe, tačkom 17. Odluke propisano je da ovlašćeni posrednik, odnosno ovlašćeni zastupnik u osiguranju ne može obavljati poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju,  odnosno ne može biti angažovan kod subjekata nadzora iz člana 86. stav 1. i člana 98. st. 1. i 2. Zakona o osiguranju za obavljanje tih poslova - ako tom subjektu ne dostavi dokaz da je započeo usavršavanje  na propisani način (dokaz o uplati naknade za usavršavanje). Dokaz je potrebno da se dostavi subjektu nadzora kod koga je angažovan tokom kalendarske godine u kojoj obavlja poslove posredovanja,  odnosno zastupanja u osiguranju, u skladu sa načinom organizacije i održavanja profesionalnog usavršavanja u Privrednoj komori Srbije,  najranije od dana organizovanja,  odnosno održavanja prvog usavršavanja za navedena lica, u toku jedne kalendarske godine. Datum: 16.03.2019.  Tema: Uticaj zaključenog ugovra o osiguranju na pravo i visinu naknade štete Predavač: dr Ilija Smiljanić Br. Casova: 5 Datum: 06.04.2019. Tema: Digitalizacija i osiguranje Predavač: prof. dr Vidan Marković Br. Casova: 5 Datum: 11.05.2019.  Tema: Banka kao prodajni put osiguravajućih usluga Predavač: prof. dr Nebojša Žarković Br. Casova: 5 Lica koja su polagala ispit u Narodnoj banci Srbije u decembru 2018. godine i kojima je Rešenje o sticanju zvanja ovlašćenog posrednika, odnosno zastupnika u osiguranju izdato u 2019. godini,  nemaju obavezu kontinuiranog usavršavanja u toj godini, odnosno dužna su da se profesionalno usavršavanju počev od   2020. godine. Detaljne informacije o potrebnom broju časova za kontinuirano usavršavanje  možete videti na sajtu Narodne banke Srbije, na linku https://www.nbs.rs/internet/cirilica/60/60_3/vodic/index.html Informacije o obukama za kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika,  odnosno ovlašćenih zastupnika u osiguranju, raspoložive su na sajtu Privredne komore Srbije, na linku http://www.pks.rs/Aplikacije.aspx?aplikacija=edukacija POSEBNA NAPOMENA: Nakon odslušanih obuka,  potrebno je dostavite skenirane sertifikate i licencu NBS koju posdujete, na mejl edukacija@pks.rs. Ukoliko imate promenu prezimena u odnosu na ono koje se nalazi na licenci, molimo da dostavite i venčani list.  PKS je u obavezi da izradi Uverenje, na osnovu dostavljene dokumentacije,  u roku od 30 dana,  a informaciju o tome da ste izvršili svoju obavezu kontinuiranog usavršavanja u ovoj godini,  dostavlja Narodnoj banci Srbije. Vama će na mejl biti dostavljeno. Uverenje o završenom kontinuiranom usavršavanju, koje služi isključivo za vaše potrebe ili potrebe vašeg poslodavca. Shodno tome, navedeni dokument nije potrebno dostavljati Narodnoj banci Srbije