Vesti

KONTINUIRANO USAVRŠAVANJE U 2019. GODINI U RPK KRALJEVO

U Regionalnoj privrednoj komori Kraljevo će biti organizovane obuke za kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju za 2019.godinu, po sledećem rasporedu: RASPORED ZA KONTINUIRANO USAVRŠAVANJE U 2019. GODINI U RPK KRALJEVO. Prijavljivanje se vrši elektronskim putem na sajtu Privredne komore Srbije, putem linka  klikom na  Prijava za određenu temu.

U Kraljevu održana obuka za inženjere- Optimizacija alata za brizganje

U Laboratoriji ’’3D Impuls’’ na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, od 10. do 14.septembra 2018.godine, održana je obuka Modula 3-Optimizacija alata za brizganje. Obuka je održana u okviru projekta ‘’Digitalne tehnologije za razvoj proizvoda’’ , koji realizuje Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu uz podršku Privredne komore Srbije.

Poziv kompanijama da se uključe u digitalnu transforormaciju

Centar za digitalnu transformaciju CDT Privredne komore Srbije, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ i Austrijskom privrednom komorom WKO, uputio je javni poziv kompanijama da konkurišu za podršku u digitalnoj transformaciji poslovanja i unaprede svoju konkurentnost. Poziv će biti otvoren od 10. septembra do 2. oktobra 2018. godine.